Climate Menu for Adriatic Regions

U
  • English
  • Italiano

O izborniku

Povijest

Klimatski izbornik za jadranske regije je razvijen u sklopu projekta RESPONSe, financiranog programom Interreg Italija-Hrvatska. Cilj projekta RESPONSe je jačanje lokalnog upravljanja protiv posljedica klimatskih promjena i promicanje održivog života u obalnim područjima jadranske regije. Cilj je pružiti lokalnim donositeljima odluka i tehničkim stručnjacima spreman alat za planiranje učinkovitih strategija prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena.

Ključne stavke

Klimatski izbornik za jadranske regije sadrži popis mjera iz različitih područja koje lokalni donositelji odluka i politika mogu provesti kako bi prilagodili ili ublažili posljedice klimatskih promjena na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Svaka mjera uključuje i detaljan tehnički opis ciljeva, očekivanih rezultata, referentnih sektora, rasporeda provedbe te kritičnih stavki kao i uzorak najboljih rezultata iz prakse koji su već provedeni u sličnim okolnostima.

Zašto online platforma?

Pristupačna svima

Klimatski izbornik za jadranske regije je lako pristupačan svima koji žele naučiti više o strategijama prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena.

Redovito ažurirana

Svaki registrirani korisnik ima priliku dodati nove tehničke opise i aktivno doprinijeti povećanju korisnosti alata

Bez otpada

Moguće je pregledati tehničke opise direktno na stranici, ili ih se može preuzeti u .pdf formatu, čime se smanjuje nepotrebna potrošnja papira i stvaranje otpada.

© 2024 Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia