Climate Menu for Adriatic Regions

U
  • English
  • Italiano

Klimatske promjene

Što su klimatske promjene?

IPCC (Međuvladin panel za klimatske promjene) definira klimatske promjene kao:

promjenu u stanju klime zbog dugoročnih promjena u prosjeku ili promjenjivosti njezinih vrijednosti koja traje desetljećima ili duže. Klimatske promjene nastaju zbog prirodnih internih procesa ili vanjskih faktora poput promjene u jačini toplinskog zračenja uslijed Sunčevog ciklusa, vulkanskih erupcija i stalnih antropogenih utjecaja na sastav atmosfere ili u korištenju zemljišta.

Kako djelovati u borbi s klimatskim promjenama?

Zemljina klima se uvijek mijenjala, ali jasno je da trenutni trend zatopljenja raste brzinom nepojmljivom u prijašnjim desetljećima ili tisućljećima. Zahvaljujući znanstvenim i tehnološkim napredcima, velik broj podataka prikupljenih zadnjih desetljeća doprinosi nepobitnim dokazima: klimatske promjene se odvijaju brže od uobičajenog zbog ljudskih aktivnosti i pogotovo zbog povećanih razina stakleničkih plinova u atmosferi. Klimatske promjene dovele su do brojnih globalnih posljedica: porast temperature, zatopljenje oceana, smanjenje ledenih pokrova, glacijalno povlačenje, manja pokrivenost snijegom, porast razine mora, otapanje leda na Arktičkom moru, prirodne katastrofe i zakiseljavanje oceana.

Klimatske promjene predstavljaju globalan i kompleksan izazov koji utječe na sve nas i utjecat će na buduće generacije, čak i ako u ovom trenutku zaustavimo emisije stakleničkih plinova. Usprkos tomu, možemo utjecati na smanjenje emisija i utvrditi koliko će se klima promijeniti u budućnosti. Imamo priliku odgovoriti na izazov klimatskih promjena i globalnog zatopljenja kroz dvije dugoročne strategije: prilagodbu i ublažavanje.

IPCC definira adaptaciju ili prilagodbu kao:

Proces prilagodbe aktualnoj ili očekivanoj klimi i njezinim utjecajima. U ljudskim sustavima, adaptacija ili prilagodba pokušava umanjiti štetu i iskoristiti prilike i prednosti promjena. U prirodnim sustavima, ljudska intervencija može omogućiti prilagodbu očekivanom razvoju klime i njezinim utjecajima.

IPCC definira ublažavanje kao:

Ljudska intervencija kojom se smanjuju izvori ili povećavaju ponori stakleničkih plinova […] i koja može direktno ili indirektno doprinijeti ograničavanju klimatskih promjena, primjerice smanjenjem emisija lebdećih čestica koje mogu promijeniti balans zračenja (npr. crni ugljik) ili mjerama koje kontroliraju emisije ugljikovog monoksida, dušikovog oksida, hlapivih organskih spojeva (VOC) i drugih onečišćivača koji mogu promijeniti koncentraciju ozona u troposferi koji indirektno utječe na klimu.

© 2024 Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia