Zaštita podataka je od velike važnosti za Energetsku agenciju regije Friuli Venezia Giulia (APE FVG) i stoga želimo osigurati maksimalnu otvorenost i transparentnost oko obrade vaših osobnih podataka. Iz tog razloga, ovaj dokument opisuje kako se osobni podaci korisnika obrađuju i kako su zaštićeni.

Tko je vlasnik osobnih podataka korisnika?

Kontrolor podataka je Energetska agencija regije Friuli Venezia Giulia (APE FVG) sa sjedištem u Gemoni del Friuli (UD), via Santa Lucia 19, kao pravna osoba. APE FVG će obraditi Vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 i nacionalnom legislativom o zaštiti osobnih podataka (u nastavku „Zakon o privatnosti“).

Koje osobne podatke obrađujemo i kako ih prikupljamo

Vaše pregledavanje web stranice može uključiti prikupljanje i daljnju obradu podataka od strane APE FVG. Kada se korisnik spaja na stranicu, kompjuterski sustavi i software procedure za njihovo upravljanje automatski i indirektno  administriraju i/ili pribavljaju neke informacije (poput primjerice tzv. „kolačića“ / „cookies“, kako je i pojašnjeno u odsjeku „Cookies“).

Vaša registracija na stranici i/ili bilo kakav Vaš zahtjev za informacije i usluge može uključiti prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka (poput imena, prezimena, adrese, e-maila, lozinke, dobi, datuma rođenja itd.): pogotovo, Vaši osobni podaci se mogu prikupiti ispunjavanjem online formulara za registraciju, za newslettere i za registraciju na različita događanja.

Korištenje e-mail adrese je u svrhu institucionalne komunikacije i učestalost poruka ne predstavlja invazivan oblik komunikacije.

Kako obrađujemo Vaše osobne podatke

Obrada Vaših osobnih podataka može uključiti bilo koji oblik postupanja, uključujući prikupljanje, registraciju, organizaciju, spremanje, konzultacije, obradu, modifikaciju, izbor, izvode, ispise usporedbu, korištenje, međusobno povezivanje, blokiranje, komunikaciju, odbijanje i brisanje.

Vaši osobni podaci će se obraditi automatski, isključivo vezano za temu projekta, i obrada će se provoditi u skladu sa svakom mjerom predostrožnosti koja garantira sigurnost i povjerljivost.

Kontrolor podataka je ocijenio razinu sigurnosti adekvatnom uzimajući u obzir rizike koji se mogu pojaviti prilikom gubitka, uništavanja, modifikacije, nedozvoljenog otkrivanja, slučajnog ili ilegalnog pristupa, zlouporabe ili promjene Vaših osobnih podataka. Pogotovo su:

  • Usvojene sigurnosne mjere u skladu s rizicima;
  • Osobni podaci spremljeni na serverima na području Europe i unutar naprednih sustava dodatne pohrane (back-up)

Gdje se pohranjuju osobni podaci?

Podaci koje prikupljamo od korisnika se pohranjuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA). Bilo kakav transfer osobnih podataka će se provesti u skladu s primjenjivim zakonima.

Gdje obrađujemo podatke?

Osobni podaci se većinom obrađuju u uredima kontrolora podataka i na mjestima gdje se nalaze obrađivači podataka.

Tko ima pristup Vašim podacima?

Korisnički podaci se mogu dijeliti samo unutar APE FVG, koja ne prenosi, prodaje ili izmjenjuje osobne podatke s trećim stranama.

Koja prava ima korisnik?

Pravo pristupa:

Imate pravo tražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje posjedujemo u bilo kojem trenutku. Korisnik može kontaktirati APE FVG koja će poslati sve osobne podatke e-mailom.

Pravo ispravka:

Imate pravo zatražiti ispravak osobnih podataka ako su netočni, uključujući pravo zahtjeva za nadopunom osobnih podataka.

Ako korisnik ima račun kod APE FVG, može modificirati svoje osobne podatke prijavom na svoj račun.

Pravo otkazivanja:

Korisnik ima pravo brisanja svih osobnih podataka obrađenih od strane APE FVG u bilo kojem trenutku, prijavom na račun ili upotrebnom poveznice objavljene na dnu svakog newslettera ili kontaktiranjem kontrolora podataka na web@ape.fvg.it

Pravo korisnika na prigovor za obradu podataka na temelju legitimnih interesa:

Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu podataka na temelju legitimnog interesa APE FVG. APE FVG neće nastaviti s obradom osobnih podataka osim ako nije u mogućnosti pokazati legitimnu osnovu za obradu koja nadilazi interese i prava korisnika ili zbog pravnih razloga.

Izravni marketing:

APE FVG ne koristi osobne podatke za izravne marketinške aktivnosti.

Kako možete primijenti Vaša prava?

Zaštita podataka nam je jako važna. U tu svrhu imamo posvećeni tim koji može obraditi zahtjeve vezane za gore spomenuta prava korisnika. Možete nas kontaktirati na web@ape.fvg.it

Službenik za zaštitu podataka:

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako bismo zajamčili otvoreno i točno postupanje s Vašim podacima i u skladu s primjenjivim zakonima. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na dpo@ape.fvg.it

Pravo na ulaganje žalbe kod stručnog nadzornog tijela:

Ako korisnik smatra da APE FVG netočno ili nekorektno obrađuje osobne podatke, ona ili on nas može kontaktirati. Nadalje, korisnik ima pravo uložiti žalbu kod nadređenog nadzornog tijela.

Ažuriranje politike privatnosti:

Potencijalno će doći do ažuriranja politike privatnosti. Posljednja verzija objave je uvijek dostupna na našim stranicama. Korisnike ćemo informirati o bilo kakvim promjenama politike privatnosti, primjerice o svrsi obrađivanja osobnih podataka, identitetu vlasnika, ili pravima korisnika.

Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke

Kako bismo osigurali suglasnost s principima potrebe i proporcionalnosti obrade, kontrolor podataka je identificirao različita vremena zadržavanja podataka sukladno pojedinim ciljevima:

  • Za ciljeve upravljanja Vašom registracijom na stranici, kao i aktivnostima vezanim za aktivaciju i korištenje ponuđenih usluga te Vašom interakcijom na stranici, Vaši osobni podaci će biti zadržani u periodu isključivo potrebnom za ovu svrhu i dokle god Vam je profil aktivan;
  • U svrhu upravljanja i odgovora na vaše zahtjeve, Vaši osobni podaci će se zadržati za vrijeme koje je isključivo potrebno za obrađivanje Vašeg zahtjeva;
  • U svrhu slanja newslettera, Vaši osobni podaci koji ne uključuju kontakt-podatke će se zadržati za ono vrijeme koje je isključivo potrebno za ovu svrhu i najkasnije dok je Vaš profil aktivan.

Maloljetnici

Maloljetnici ispod dobi od 16 godina ne smiju davati informacije ili osobne podatke APE FVG-u bez suglasnosti roditelja ili onih koji imaju skrbništvo nad maloljetnikom. Ako takve privole nema, neće biti moguće registrirati maloljetnike na stranici.