Climate Menu for Adriatic Regions

U
 • English
 • Italiano

Climate actions

Uspostava i obnova priobalnih tampon zona

Cilj

Smanjenje istjecanja sedimenata i onečišćujućih tvari u vodotoke te poboljšanje ponovnog punjenja podzemnih voda i doprinos smanjenju izloženosti poplavama.

Opis

Vegetacijom obrasle i negnojene tampon zone uz vodene tokove mogu značajno doprinijeti poboljšanju mikroklimatskih uvjeta i djelovati kao štit protiv nadzemnog toka iz poljoprivrednih polja. Općeniti, višenamjenski oblik priobalne tampon zone sastoji se od travnatog pojasa, grmlja i stabala između normalne razine riječnog korita i poljoprivrednog zemljišta. Priobalne su tampon zone linearni pojasevi trajne vegetacije u blizini vodenog ekosustava namijenjeni za održavanje ili poboljšanje kvalitete vode hvatanjem i uklanjanjem raznih onečišćujućih tvari iz raspršenih izvora, kako iz nadzemnog toka, tako i iz plitkog podzemnog toka. Tampon zone pružaju i (dodatno) stanište za vodene vrste te mogu uzrokovati povećano obnavljanje podzemnih voda.

Očekivani rezultati

Hlađenje vodnog tijela, povećana stabilizacija vlažnosti zraka i temperature te zadržavanje vode.

Indikatori rezultata

Snižavanje temperature zraka [°C]

Uključeni dionici

Lokalni dionici uključeni u korištenje i gospodarenje vodama.

Trajanje

 • Dugoročno (> 10 godina)

Ključna pitanja

Nedostatak programa stimulacije, slabo definirani ciljevi, nedostatak održavanja i protivljenje vlasnika zemljišta.

Opseg mjere

 • Prilagodba

Predložene mjere

 • Sive mjere

Sektor mjere

 • Poljoprivreda / šumarstvo / korištenje zemljišta
 • Biološka raznolikost / Očuvanje ekosustava
 • Upravljanje vodnim resursima

Utjecaji klimatskih promjena

 • Promjena ili gubitak biološke raznolikosti
 • Suša
 • Poplave

Razina provedbe

 • Udruge općina
 • Općina
 • Provincija

© 2022 Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia