Climate Menu for Adriatic Regions

U
 • English
 • Italiano

Climate actions

Prilagodba planova upravljanja poplavama

Cilj

Upravljanje poplavama.

Opis

Direktivom o sprječavanju poplava od država članica traži se razvoj planova za upravljanje rizikom od poplave (Flood Risk Management Plans, FRMP) u skladu s planovima gospodarenja riječnim slivovima iz Okvirne direktive o vodama. U ovom procesu države se pozivaju na procjenu rizika od poplave na razini riječnog sliva, izradu karata područja izloženih poplavama i obavještavanje lokalnih zajednica o tom riziku. Karte rizika od poplava moraju obuhvatiti zemljopisna područja podložna poplavama u slučaju događaja male vjerojatnosti (scenarij ekstremnih događaja), srednje vjerojatnosti (npr. s povratnim razdobljem ≥ 100 godina) i velike vjerojatnosti. Za svaki od tih događaja procjenom treba dati uvid u prostorni obuhvat poplave, razinu vode i brzinu protoka. Karte rizika od poplave vrlo su korisne za obavještavanje dionika o izloženosti i ranjivosti područja podložnih poplavama.

Očekivani rezultati

Pronaći rješenje za sve važne aspekte upravljanja rizikom, uz usredotočenost na sprječavanje, zaštitu, pripravnost, srednjoročno i dugoročno planiranje, uzimajući u obzir svojstva pojedinog riječnog sliva ili podsliva.

Indikatori rezultata

Povratno razdoblje poplave [T=1/p; godina]

Uključeni dionici

Državne i regionalne ustanove, privatni subjekti, građani

Trajanje

 • Kratkoročno (1-4 godine)

Ključna pitanja

Među glavnim su preprekama nedostatak koordinacije među različitim subjektima, nedovoljna dostupnost podataka te ljudski i financijski resursi potrebni za provedbu procesa mapiranja i procjene rizika od poplave, uzimajući u obzir i predviđanja klimatskih promjena; nedostatak odgovarajućih instrumenata službeno uključenih u pravni sustav za podršku mehanizmu suradnje mogao bi ograničiti prekograničnu suradnju; razlike u pravnim okvirima, političkim gledištima o upravljanju rizikom od poplave te gospodarske, društvene i fizičke značajke mogu ugroziti pravilnu koordinaciju i suradnju svih razina provedbe (državne, regionalne uprave, privatnih subjekata i sl.).

Opseg mjere

 • Prilagodba

Predložene mjere

 • "Soft" mjere

Sektor mjere

 • Upravljanje obalnim područjem
 • Upravljanje vodnim resursima

Utjecaji klimatskih promjena

 • Poplave

Razina provedbe

 • Udruge općina
 • Općina
 • Regija / Zemlja

© 2023 Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia