Climate Menu for Adriatic Regions

U
 • English
 • Italiano

Climate actions

Uspostavljanje protupožarnih prepreka radi usporavanja širenja katastrofalnih požara

Cilj

Sprječavanje širenja požara.

Opis

Očekuje se da će češći požari predviđeni zbog klimatskih promjena povećati potražnju za protupožarnim resursima i uvjetovati prioritizaciju protupožarnog djelovanja na ciljanim područjima. Protupožarna prepreka fizička je zapreka širenju požara, poput ceste, izjaružane crte ili vodene mase; može se definirati i kao promjena sastava i gustoće šume na rubovima radi slabijeg širenja požara. Protupožarne prepreke mogu se izgraditi radi slabijeg širenja i intenziteta požara na određenim područjima, poput mjesta dodira između prirodnog svijeta i urbanih prostora. Iako je namjena ovog pristupa zaštita područja velike vrijednosti ili vrlo problematičnih područja, potrebno je uzeti u obzir i mogućnost povećane fragmentacije šume. Primjer taktike prilagodbe iz ovog pristupa izrada je protupožarne prepreke između zapaljive šumske sastojine ili one prilagođene požarima s jedne strane te šumske sastojine na kojoj bi požar bio nepoželjan s druge strane; na primjer, sadnja javora između nižih četinastih šuma i viših hrastovih šuma sklonih požarima može spriječiti kretanje površinskih požara kroz vlagom bogate slojeve javorova lista.

Očekivani rezultati

Šumski požari su usporeni ili suzbijeni.

Indikatori rezultata

m² šume nezahvaćene požarom

Uključeni dionici

Lokalna tijela uprave, lokalni dionici, znanstvenici, tijela za zaštitu okoliša, vatrogasci.

Trajanje

 • Kratkoročno (1-4 godine)

Ključna pitanja

Dimenzije i lokacije tih prepreka često se utvrđuju na temelju stručne procjene s vrlo malo znanstvene osnove. Predviđanje širine protupožarnih prepreka može biti otežano čak i primjenom sofisticiranih modela.

Opseg mjere

 • Prilagodba

Predložene mjere

 • Sive mjere
 • Sive mjere

Sektor mjere

 • Poljoprivreda / šumarstvo / korištenje zemljišta
 • Biološka raznolikost / Očuvanje ekosustava
 • Ostalo

Utjecaji klimatskih promjena

 • Promjena ili gubitak biološke raznolikosti
 • Požari
 • Ostalo

Razina provedbe

 • Provincija
 • Regija / Zemlja

© 2024 Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia