Climate Menu for Adriatic Regions

U
 • English
 • Italiano

Climate actions

Prilagodba ili poboljšanja nasipa i brana

Cilj

Izgradnja novih zaštitnih objekata na utvrđenim slabim točkama ili povećanje visine i ojačanje postojećih.

Opis

Jačanje sustava obrane od poplava. Jačanje unutarnje stijenke nasipa širenjem nasipa ili izvođenjem paralelnog sustava nasipa s ograđenim retencijskim bazenom, izgradnja dvostrukih sustava nasipa i korištenje prostora između nasipa za zadržavanje vode koja se prelijeva.

Očekivani rezultati

Veća sigurnost od poplave.

Indikatori rezultata

Količina vode u m³ i visina nasipa ili brana [m]

Uključeni dionici

Inženjeri, graditelji i stanovništvo koje živi u blizini nasipa.

Trajanje

 • Dugoročno (> 10 godina)

Ključna pitanja

Povećanje visine ili ojačanje nasipa može negativno utjecati na krajobraz; troškovi.

Opseg mjere

 • Prilagodba

Predložene mjere

 • Sive mjere

Sektor mjere

 • Upravljanje obalnim područjem
 • Urbano naselje
 • Upravljanje vodnim resursima

Utjecaji klimatskih promjena

 • Poplave
 • Ostalo

Razina provedbe

 • Udruge općina
 • Općina
 • Regija / Zemlja

© 2024 Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia